O firmě

Od roku 1994 vyrábí firma Alltronic v Dýšině u Plzně vinuté díly pro použití v různých oborech elektroniky. Firma se specializovala především na zákaznické tlumivky s toroidními jádry a na transformátorky (RM, PQ, EP, ETD), které nachází uplatnění např. ve spínaných zdrojích a DC/DC měničích. Provádíme montáž displejů s dotykovým panelem, včetně technologie vakuumbonding.

Od roku 1999 se Alltronic věnuje také osazování desek plošných spojů a výrobě DC/DC měničů ve spolupráci s partnerskou firmou Autronic GmbH (SRN).

Počet zaměstnanců: 39
Provozní plocha: 800 m2

Etický kodex

Úspěch a pověst společnosti FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft a všech společností přidružených k této společnosti do značné míry závisí na tom, zda se každý z nás chová zákonně a čestně a zavazuje se k našim firemním hodnotám – integritě, respektu a otevřenosti.

Tímto kodexem se představenstvo, dozorčí rada, celé vedení a všichni zaměstnanci skupiny FORTEC zavazují dodržovat všechna zákonná ustanovení, která musíme dodržovat, a vnitroskupinové směrnice. Etický kodex platí pro všechny pobočky a obchodní jednotky FORTEC Elektronik AG a společnosti přidružené k této společnosti po celém světě.

Protože podnikáme ve více zemích, místní zákony, předpisy nebo zvyklosti mohou být v rozporu s naším Kodexem chování. Pokud dojde ke konfliktu nebo rozdílu mezi platnými právními požadavky a naším Kodexem chování, je třeba dodržovat přísnější standard.

Fortec-Code-of-Conduct_EN.pdf

Whistleblower

Tento systém oznamování vám umožňuje rychle a snadno nahlásit obavy z protiprávního jednání ovlivňujícího naši společnost nebo blaho zaměstnanců a třetích stran.
Systém whistleblower nesmí být používán k nepravdivým obviněním a oznamování vědomě nepravdivých informací je zakázáno.
Doporučujeme, abyste do zprávy uvedli své jméno. Bez ohledu na to můžete vytvořit zabezpečenou poštovní schránku, která umožní další chráněnou komunikaci.
Všechny zprávy jsou přísně důvěrné. Další informace naleznete v položce nabídky „Zásady ochrany osobních údajů“.
Tento odkaz vás zavede přímo do systému hlášení naší mateřské společnosti Fortec Elektronik AG.

Výrobní možnosti:

Navíjení tlumivek probíhá, dle požadavků zákazníka, ručně nebo na pneumatických přípravcích, měděným lakovaným drátem do průměru 1,4 mm nebo měděným lankem. Jsou možná provedení otevřená, s pouzdrem, lakovaná a/nebo zalévaná. Transformátorky je možno vakuově napouštět a zalévat izolační pryskyřicí (Epoxy, Polyuretan). Osazování desek plošných spojů (v kooperaci i SMD), pájení na vlně nebo ruční. Testování, měření funkční i elektrické pevnosti. Protokolované měření. Montáž displejů a dotykových panelů. Vakuumbonding.

Péče o kvalitu:

Obsáhlé požadavky na kvalitu jsou pro Alltronic osnovou a současně podnikatelskou filozofií. Díky 100%-ní koncové kontrole je zajištěno, že veškeré díly splňují požadavky zákazníka a je tak dosahováno trvale vysoké kvality produktů. Protokolovaná koncová kontrola je prováděna u vinutých dílů na testeru AT3500 fy Voltech, u DC/DC měničů a osazených desek PS na počítačovém měřicím pracovišti NHR S-450, včetně protokolované závěrečné zkoušky. Osazené obvody a DC/DC měniče jsou podrobovány zahořovacímu cyklu, měřena je i elektrická pevnost (do 6,5kV). Produkty firmy Alltronic se vyznačují dlouhodobou životností a spolehlivostí, a tím zaručují, i při nejvyšší zátěži, plynulý provoz. V roce 2004 firma Alltronic obdržela certifikát systému řízení jakosti ISO 9001.

Otevřenost novému:

Otevřenost k technickým vylepšením a inovacím ve smyslu zvýšení kvality produktů a snížení nákladů zaručuje zákazníkům hospodárné řešení a činí Alltronic kompetentním a spolehlivým partnerem.

image001